ŞEFFAF POLİTİKA

Fiyat Politikası ve Koşullar

Yasal bilgiler hakkında bilgi sahibi olun. Patent Sorgu bu sözleşmeler ile karşılıklı olarak haklarımızı güvence altına almaktadır.

Marka Başvuru Sürecinde başvurunun onaylanmasının ardından

YASAL BİLGİLER

Marka Başvuru Süreci

10 Mayıs 2022
5
dakika yaklaşık okuma süresi.

Marka Başvuru Sürecine ilişkin dahil olan ve olmayan tutarlar ve harçlar aşağıda belirtilmiştir.

Marka Başvuru sürecinde ilk ödediğiniz tutara KDV ve TPE'ye ödenen marka tescil başvuru ücreti dahildir.
Sonraki süreçlerde başvurunuzun onaylanması kesin olmadığından Marka Tescil Belgesi'nin dijital ortamda alınmasına ilişkin harç ve hizmet bedeli dahil değildir.

Marka tescil başvurunuzun onaylanıp marka tescil belgesine 10 yıl süreyle hak kazanmanız halinde belgenin tarafınıza teslimi için hizmet bedeli yansıtılabilir.

Güncel tutarlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YASAL BİLGİLER

Teslimat ve İade Politikası

10 Mayıs 2022
5
dakika yaklaşık okuma süresi.

Patent Sorgu üzerinden alınan hizmetlerin teslimatına ve iadesine ilişkin maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Patentsorgu.com üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

İade Şartları

 • Hizmet ifasına başlanmamış olması
 • İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması
 • İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından patentsorgu.com’a yazılı olarak bildirilmiş olması
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması

İade talep edilemeyecek ürünler

Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Marka Tescil Hizmet ve Harç Bedelleri
 • Her nevi danışmanlık ve aracılık hizmetleri
 • Her nevi teknik destek hizmetleri
 • Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
 • Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler

İade usulü

Patentsorgu.com, yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

Nakit İadeler:

İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve patentsorgu.com tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

Alış-veriş kredisi olarak iade:

İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.

İade talebinin patentsorgu.com’a iletimi

İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

 • İadeye konu olan ürün / hizmet
 • İade sebebi (varsa)
 • Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi)

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu patentsorgu.com üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden  destek@patentsorgu.com  adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

Taksitli alış-verişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller

Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde uygulanacak usul

Patentsorgu.com, ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRL (Türk Lirası) tutar üzerinden işlem yapacaktır.

İade talebinin reddi

Patentsorgu.com, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İade talebinden cayma

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

Uyuşmazlık ve itiraz hakkı

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere patentsorgu.com iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde patentsorgu.com’un yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları patentsorgu.com ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, patentsorgu.com üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.

MARKA TESCİL SORGUSU

Hızlı Marka Sorgulama

Hızlıca buradan marka sorgulayabilirsiniz!

MARKA TESCİL SORGUSU

Hızlı Marka Sorgulama

Hızlıca buradan marka sorgulayabilirsiniz!

Done!

Now you can clone this project and reuse the form.
Clone
Oops! Something went wrong while submitting the form.
SORGULA
KÜNYE

Şirket Künyesi

Patent Sorgu Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.

Vergi Dairesi:
Nilüfer Vergi Dairesi

Vergi No: 7230850146

Adres: Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı A Blok-15 No:41A/A, Nilüfer/Bursa

Mersis No: 0723085014600001

Ticaret Sicil No: 114343